Simple Facebook Icon
Simple Youtube Icon
Simple Instagram Icon
Simple Telegram Icon
Phone Ringing Glyph
Left Arrow Icon

ODEBER NEWSLETTER

Ekocentrum Pod Marjánkou působí v Novém Strašecí.


Účelem spolku je příprava a realizace environmentálních a vzdělávacích programů pro školy a veřejnost, realizace komunitních aktivit podporujících péči o krajinu, vodu v krajině

a udržitelné hospodaření a využití krajiny. Budeme se věnovat také historii Nového Strašecí, těžbě a změnám v krajině.


Máme velké plány, ale pro začátek chceme propojit různé skupiny obyvatel, vyslechnout pamětníky a věnovat se drobným akcím, které mohou ukázat cestu, jak se přirozeně

a rozumně starat o krajinu v okolí města.


V září 2023 otevíráme přírodovědně badatelský kroužek Vodoměrka pro děti 1. stupně ZŠ.


PROJEKTY

A PODPROJEKTY

Left Arrow Icon
Home Button Icon
Left Arrow Icon

pořádá PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

pro děti od 7 do 12 let

15. - 19. července 2024

8 - 17 hodin

Týpí na Šibeničním vrchu, Nové Strašecí

3.300 Kč

  • přírodovědný, tvořivý a sportovní program
  • celý den venku
  • zkušení vedoucí


Hand Drawn Arrow

PŔÍRODOVĚDNĚ BADATELSKÉ KROUŽKY

PRO DĚTI 6- 12 LET / OD 12. 9. 2024

ÚTERÝ: 15 - 17 hodin

v případě zájmu otevřeme druhou skupinu ve ČTVRTEK

2. 100 Kč za pololetí

Týpí na Šibeničním vrchu, Nové Strašecí

Program venku je zaměřený na zkoumání divočiny na okraji města. Děti zažívají dobrodružství, přátelství, pohyb a tvoření. Poznávají sebe, kamarády a pochopí vztahy v přírodě. Naučí se být zodpovědní za sebe

a životní prostředí.

Mgr. Petra Pilátová

LEKTORKA:

KONTAKT:

Hand Drawn Arrow
Left Arrow Icon
Home Button Icon
Left Arrow Icon

ODEBER NEWSLETTER

pořádá PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

pro děti od 7 do 12 let

15. - 19. července 2024

8 - 17 hodin

Týpí na Šibeničním vrchu, Nové Strašecí

3.300 Kč

  • přírodovědný, tvořivý a sportovní program
  • celý den venku
  • zkušení vedoucí


Hand Drawn Arrow

PŔÍRODOVĚDNĚ BADATELSKÉ KROUŽKY

PRO DĚTI 6- 12 LET / OD 12. 9. 2024

ÚTERÝ: 15 - 17 hodin

v případě zájmu otevřeme druhou skupinu ve ČTVRTEK

2. 100 Kč za pololetí

Týpí na Šibeničním vrchu, Nové Strašecí

Program venku je zaměřený na zkoumání divočiny na okraji města. Děti zažívají dobrodružství, přátelství, pohyb a tvoření. Poznávají sebe, kamarády a pochopí vztahy v přírodě. Naučí se být zodpovědní za sebe

a životní prostředí.

Mgr. Petra Pilátová

LEKTORKA:

KONTAKT:

Hand Drawn Arrow
Left Arrow Icon
Home Button Icon
Left Arrow Icon

Lidé v Ekocentru Pod Marjánkou, z. s.

Simple Facebook Icon
Simple Youtube Icon
Simple Instagram Icon

Jan Cífka

předseda spolku, technik, zahradník a školník

Simple Telegram Icon
Phone Ringing Glyph

Mgr. Petra Pilátová

místopředsedkyně spolku,

lektorka vzdělávacích programů

Simple Telegram Icon
Phone Ringing Glyph

Ing. Antonín Cífka

zakládající člen spolku, myslivec, ochránce přírody,

čajmistr a zootechnik

Left Arrow Icon
Home Button Icon
Left Arrow Icon

E-mail

ekocentrum@podmarjankou.cz

+420 705 977 090

Simple Facebook Icon
Simple Youtube Icon
Simple Instagram Icon
Simple Telegram Icon
Phone Ringing Glyph

E-mail na členy a projekty

pilatova@podmarjankou.cz

vodomerka@podmarjankou.cz

paraplicko@podmarjankou.cz

vcely@podmarjankou.cz

Poštovní doručovací adresa

Ekocentrum Pod Marjánkou, z.s.

P.O.BOX 17

Nové Strašecí

271 01

IČO

17763053

Left Arrow Icon
Home Button Icon
Left Arrow Icon